Baneinnspeksjon

Esten Kvello inspiserer sargen på Øya Stadion