Menu

Bli med

Meld deg inn i Hommelvik IL Friidrett

Utøver under 18 år

Hva mener vi med “Hva kan jeg bidra med”?

Norsk idrett bygger på frivillighetsprinsippet, hvilket betyr at driften av idrettslaget i stor grad bygger på dugnadsarbeid. Medlemers og foresattes dugnadsbidrag trengs på alle nivåer for å få et tilfredsstillende aktivitetstilbud til barn og unge. Vidrere kommer en stor del av inntektene i Hommelvik Friidrett kommer fra inntekter ifm avvikling av friidrettsarrangementer.

Så – hva kan du bidra med i Hommelvik Friidrett

  • Funksjonær/Vakt – bidra til gjennomføring av arrangementer. Måle resultater, hjelpe til ved øvelser, løyevakt osv. Ingen opplæring nødvendig.
  • Sekretariat – føring av innkomne resultater i database. Printing av resultater. Utdeling av preimer. Krever noe datakunnskaper. Opplæring gis.
  • Café/servering – gjøre innkjøp før, og bidra med servering på arrangementer. Ingen opplærng nødvendig.
  • Oppmann / Foreldrekontakt –
  • Dommer/starter – Her kan du bli ansvarlig for øvelser på stevner. Gratis kurs gis.
  • Tidtaker – Styring av elektronisk målfotosystem. Krever noe datakunnskaper. Opplæring gis.
  • Speaker – Her er det viktig å være glad i å prate.
  • Styre-/Komitéarbeid – Krever ingen forhåndskunnskaper… fint med litt engasjement.
funksjonaer