Skip to content
Menu
Hommelvik sentrum fotografert 16. august 1969 av Widerøe Flyfoto. Det som skal bli øya stadion ses i forgrunnen til høyre. Kilde: Nasjonalbiblioteket.

Hommelvik sentrum

Hommelvik sentrum fotografert 16. august 1969 av Widerøe Flyfoto. Det som skal bli øya stadion ses i forgrunnen til høyre. Kilde: Nasjonalbiblioteket.

Friidrett på Øya Stadion

Fram til 1960-tallet var Øyaområdet en sump, innrammet av elva Homlas gamle løp. Det var lite som tydet på at dette skulle bli et idrettsanlegg.


Så fant eieren av området, Meraker Brug, ut at man skulle overdra området vederlagsfritt til Malvik kommune under forutsetning av at det ble benyttet av Hommelvik Idrettslag til idrettsformål.


På slutten av 1960-tallet startet en omfattende dugnad på området, der idrettslagets medlemmer fortrinnsvis stod for rydding av store mengder skog.

Hommelvik på 1950-tallet. Øya er det skogkledde området i forgrunnen.

En lang historie kan gjøres kort. Det tok noen år før banen med et fullverdig friidrettsanlegg og fotballbane med internasjonale mål stod ferdig, men i 1974 var friidrettsbanen på Øya Stadion klar til bruk. Et anlegg eid av Malvik kommune der banen ble presentert med komplett utstyr for friidrett. Et anlegg som var helt OK etter den tidens standard.

Et paradoks er det nok at det aldri ble foretatt noen offisiell åpning av den opprinnelige Øya Stadion.

Opp gjennom årene er det blitt spilt et utall fotballkamper på Øya og det er også arrangert mange friidrettsstevner. En rekke kjente utøver som Nils Petter Guldseth, Olav Sivertsen, Oddvar Brå, Ernst ”Kruska” Larsen, samt våre egne har vært med å sette preg på stevnene på Øya. Aktiviteten var  nok størst på 1980-tallet og først på 1990-tallet da friidretten i Hommelvik hadde sin foreløpig siste storhetstid.

Problemet med grusdekke på en friidrettsbane er at den trenger jevnlig vedlikehold. Dette har med fordel kunne vært bedre på Øya. Banen har derfor ikke alltid vært like fristende som treningsarena.

Planer om kunststoffdekke på Øya har vært luftet mange ganger, allerede så langt tilbake som på 1970-tallet, den gangen Dagfinn Refseth var formann i det kommunale Ungdoms-og Idrettsutvalget. Omkring midten av 1980-tallet ble det foretatt undersøkelser som viste at grunnforholdene var rimelig gode og at det bare skulle små justeringer til for å oppgradere banen. Det ble med undersøkelsene. Et nytt forsøk ble gjort på 1990-tallet, der både idrettslag og idrettsråd stilte seg bak initiativet. Lenger kom man ikke da heller.

Det nåværende prosjektet så dagens lys på et møte i friidrettsutvalget høsten 2008, dvs. faktisk 5 år siden. Friidrettsutvalget ønsket å gjøre et nytt forsøk. Det ble laget et forprosjekt som bl.a. inneholdt kostnadsoverslag. Vi oppdaget etter hvert at det var en del skjær i sjøen. Av og til var situasjonen alt annet enn lys. Det var likevel godt å føle at Malvik kommune med ordfører, varaordfører og rådmann i spissen hadde en positiv holdning. Kommunens kulturetat har også bidratt til framdriften i prosjektet.

På et tidspunkt skjønte vi i friidrettsutvalget at vi måtte få inn nye krefter. Vi satte derfor stor pris på at Jon Eidem takket ja til å være prosjektleder i 2011. Det ble dannet en prosjektgruppe som har arbeidet jevnt og trutt.

Dette har resultert i at friidrettsbanen på Øya Stadion i Hommelvik i dag framstår som den mest moderne i Trøndelag.

Både kommunen, bedrifter og privatpersoner har bidratt økonomisk på en avgjørende måte. Spillemidler er også en viktig del av finansieringen.

Før banen kan sies å være komplett er det en del faktorer som må på plass. Vi trenger arrangementshus, friidrettsutstyr og lokale for å lagre utstyret i, samt et passende tribuneanlegg. Dette arbeides det kontinuerlig med.

En sammenfatning av det som har skjedd de siste 5 årene kan kanskje gjøres slik?

  • Uten friidrettsavdelingens initiativ i 2008 ville det ikke blitt noe baneprosjekt.
  • Prosjektgruppa har gjort et uvurderlig arbeid fram til ferdigstillelsen av banen.
  • Malvik kommune har støttet prosjektet både moralsk og ikke minst økonomisk.
  • Vi har fått økonomisk støtte fra private givere, både bedrifter og enkeltpersoner.

Vi ser nå i første omgang fram til den høytidelige åpningen 15. september, deretter må vi ha stor tro på flott framgang for friidretten i Hommelvik i årene som kommer. Så tilføyer vi gjerne til slutt at vi vil at banen skal være tilgjengelig for alle som vil benytte den!

Toralv Spets – 2013

Øya Stadion 1990-tallet

Vekslinger St-Olavsloppet.