Årsmøte 2015 avholdt 10. februar

Årsmøtet i Hommelvik IL Friidrett for 2015 ble avholdt 10. februar. 15 personer møtte opp. Nytt styre er valgt, men det er noen få roller å besette i noen kommiteer fortsatt. Økonomien er sunn, men bygging av målhus gjør det nødvendig å finne stabile inntektskilder fremover. Treninger og rekruttering var også opp til drøfting, samt flere andre saker.