Menu

Årsmøte 2018

Årsmøtet i Hommelvik IL Friidrett 2018 avholdes tirsdag 27. februar kl 19:00 i Friidrettens Hus på Øya Stadion (alternativt HIL Klubbhus). Saker til møtet må meldes til styret innen 17. februar.

Saksliste

  1. Åpning av møtet ved leder.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder og sekretær.

  4. Valg av to til å signere protokoll.

  5. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding.

  6. Gjennomgang av økonomi.

  7. Oppretting av anleggsutvalg.
    Flytte dagens materialforvalter, anleggsansvarlig og huskomite til nyopprettet anleggsutvalg.
  8. Valg.

Vi ønsker hjertelig velkommen.