Menu

Årsmøte 2019

Årsmøtet i Hommelvik IL Friidrett 2019 avholdes tirsdag 26. februar kl 19:00 i Friidrettens Hus på Øya Stadion (alternativt HIL Klubbhus). Saker til møtet må meldes til styret innen 16. februar.

Saksliste

  1. Åpning av møtet ved leder.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder og sekretær.

  4. Valg av to til å signere protokoll.

  5. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding.

  6. Gjennomgang av økonomi.

  7. Innkomne saker.
    • Det foreslås å redusere antall styremedlemmer fra 6 til 5.
  8. Valg.

Etter årsmøtet. Ranheim og Trondheim Friidrett har forespurt oss om å stille Øya Stadion og evt mannskap til disposisjon for hvert sitte stevne. Mer info om dette på møtet.

Vi ønsker hjertelig velkommen.