Menu

Årsmøte 2020

Årsmøtet i Hommelvik IL Friidrett 2020 avholdes tirsdag 25. februar kl 19:00 i Friidrettens Hus på Øya Stadion. Saker til møtet må meldes til styret innen 15. februar.

Saksliste

  1. Åpning av møtet ved leder.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder og sekretær.

  4. Valg av to til å signere protokoll.

  5. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding.

  6. Gjennomgang av økonomi.

  7. Innkomne saker.
    Innkjøp av speakeranlegg (Toralv Spets).
  8. Valg.

Vi ønsker hjertelig velkommen.