Skip to content
Menu

Årsmøte 2021

Årsmøtet i Hommelvik IL Friidrett 2021 avholdes tirsdag 27. april kl 19:00 i HIL Klubbhus (ikke friidrettens hus) på Øya Stadion. Saker til møtet må meldes til styret innen 17. april. Vi arrangerer møtet ca to måneder etter normal tid. Vi håper at koronasituasjonen er slik at det er mulig å gjennomføre møtet med fysisk oppmøte.

Saksliste

  1. Åpning av møtet ved leder.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder og sekretær.
  4. Valg av to til å signere protokoll.
  5. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding.
  6. Gjennomgang av økonomi.
  7. Innkomne saker.
  8. Valg.

Vi ønsker hjertelig velkommen.