Skip to content
Menu

Årsmøte 2023

Årsmøtet i Hommelvik IL Friidrett 2023 avholdes tirsdag 28. februar kl 19:00 i Friidrettens Hus på Øya Stadion. Saker til møtet må meldes til styret innen 18. februar. 

Saksliste

  1. Åpning av møtet ved leder.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder og sekretær.
  4. Valg av to til å signere protokoll.
  5. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding.
  6. Gjennomgang av økonomi.
  7. Innkomne saker.
  8. Valg.

Vi ønsker hjertelig velkommen.