Skip to content
Menu

Årsmøte Hommelvik IL 11. april 2023

Alle medlemmer i Hommelvik Idrettslag er velkommen til årsmøte tirsdag 11. april 2023  kl 19:00 i HIL klubbhus på Øya.

Alle medlemmer som har betalt medlemsavgift for 2022 og som er over 15 år er stemmeberettiget. Eventuelle saker som medlemmer ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, må sendes på mail til post@hommelvikidrettslag.no innen 01. april 2023.

Agenda og årsmøtepapirer vil bli publisert som vedlegg her en uke før årsmøtet.