Årsmøte i Hovedlaget

Invitasjon til Årsmøte I Hommelvik Idrettslag 2017

Alle medlemmer er velkomne til årsmøte i Hommelvik Idrettslag i Klubbhuset på Øya Tirsdag 28. mars kl 19:00.

Agenda for kvelden er som følger:

 1. ÅPNING OG GODKJENNING AV INNKALLING
 2. GODKJENNING AV SAKSLISTE
 3. VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG 2 PERSONER TIL Å SKRIVE UNDER PROTOKOLL.
 4. ÅRSMELDINGER
 5. REGNSKAP 2016
 6. BUDSJETT 2017
 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2017
 8. INNKOMNE SAKER
  • NEDLEGGELSE AV HERRETRIMMEN
  • ?
  • ?
 9. VALG

Innkomne saker bes sendes på mail til leder Anne Rossbach Hammer (aross@statoil.com), eller evt leveres skriftlig til Nessbakkveien 6, 7550 Hommelvik senest 14. mars 2017.

For Hovedstyret i HIL

Leder Anne Rossbach Hammer