Menu

Avlysninger våren 2020

Med bakgrunn i myndighetenes forbud mot idretts- og kulturarrangementer frem til og med 15. juni, på grunn av det pågående utbruddet av koronasmitte, avlyserer vi alle våre arrangementer som var oppsatt før denne datoen.

Dette gjelder Terrengløp Midtsandtangen 7. mai, Nygårdsvollmarsjen 26. mai samt et planlagt myldrestevne 7. juni. Vi må forberede oss på at de øvrige arrangementene som er planlagt denne sesongen også kan bli avlyst.

Vi må også være forberedt på at hvis/når forbudet oppheves, at vi kan bli pålagt restriksjoner som ikke er forenelige med at arrangementer kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte.

Arrangementer som Nygårdsvollmarsjen og nevnte myldrestevne kan bli satt opp på nytt på et senere tidspunkt hvis forholdene taler for det.