Skip to content
Menu

Dommrekurs i friidrett

Sør-Trøndelag Friidrettskrets arrangerer dommerkurs i friidrett i Hommelvik 18.3 og 20.3. Begge dager kl 17.30. Kurset gir en innføring i konkurransereglene i friidrett og gjør deltakerne i stand til å ha dommeroppgaver i konkurranser. For å fortsatt kunne arrangere friidrettsstevner på Øya, er vi helt avhengig av å ha dommere. Det er morsommere å rake/ måle under konkurranser dersom man har kjennskap til reglene. Gi tilbakemelding om du har lyst til å være med. Om du har tatt kurset tidligere men har lyst på en oppdatering, er du også hjertelig velkommen. Ta kontak med Esten Kvello hvis du har spørsmål eller ønsker å delta. SMS til 481 42 380 eller send e-post.