Ekstraordinært årsmøte i Hovedlaget

Onsdag 19. oktober 2016 kl 18 holdes det ekstraordinært årsmøte i Hommelvik Idrettslag. Alle medlemmer er hjertelig velkommen.

Agenda:

  1. ÅPNING OG GODKJENNING AV INNKALLING
  1. GODKJENNING AV SAKSLISTE
  1. Valg av REFERENT OG 2 PERSONER TIL Å SKRIVE UNDER PROTOKOLL.
  1. PRESENTASJON AV ÅRSHJUL
  1. PRESENTASJON AV BUDSJETT
  1. GODKJENNELSE AV ORGANISASJONSMODELL
  1. GODKJENNELSE AV LOVNORM
  1. VALG

Alle årsmøtedokumenter ligger vedlagt i følgende lenke.