Skip to content
Menu

Hvor langt er egentlig Trønder-Østløpet?

Hommelvik Friidrett har fått noen tilbakemeldinger på den nye løypa som benyttes i Trønder-Østløpet. Tilbakemeldingene er at det er ei svært fin løype, at 10 km distansen er feil, men at 5 km er riktig. Og hvorfor er det ikke felles start?

Dette innlegget er en forklaring på hvordan distansene 5 km og 10 km er oppmålt og hvorfor distansene ikke starter på samme sted.

Bakgrunnen for at vi endret trasé var tredelt:

  1. Det var ønskelig med start og mål på Øya Stadion.
  2. Deler av gammel trasé vil etterhvert forsvinne.
  3. Unngå 180 graders vending.

Det var selvsagt ønskelig for Hommelvik Friidrett at vi fant en trasé som var nøyaktig 5 km/10 km og hvor begge distansene hadde start og mål på samme sted. Det mest ønskelige var at start og mål var der hvor målgang i dag er, altså på stadions mållinje.

Med det som utgangspunkt ble en trasé vi vurderte til å være i nærheten av 5000 meter ble valgt. Oppmåling ble bestilt. Oppmålingen ble utført av Knut Ole Fagervold den 21. mai 2016. Se eget dokument. Informasjon om selve målemetoden finner dere i dette dokumentet (engelskspråklig)

Fasit etter oppmåling var at traséen var 5036 meter lang. Vi kan beskrive den oppmålte traséen slik:

\"\"

Den enkle distansen starter med én runde på banen (A), én rundtur i Hommelvik (B) og én \»nestenrunde\» på bane til slutt (C). For den doble distansen løpes den enkle distansen to ganger.

 Den enkle distansen i kortform:

A + B + C = 5036 m

 Den doble distansen blir da:

 A + B + C + A + B + C = 10072 m

 Av praktiske årsaker er det vurdert dithen at det er best å ta de to hele rundene først på den doble distansen. Altså:

A + A + B + C + B + C = 10072 m

Vi repeterer – dette gjelder for start og mål på samme sted, altså på stadions mållinje.

Men, siden vi ønsker at distansene skal være 5000 meter og 10000 meter må vi trekke fra henholdsvis 36 meter og 72 meter på den enkle og doble distansen. Start eller mål – må følgelig flyttes – men siden det er upraktisk å ha to forskjellige målpasseringer, velger vi å flytte startpunktene for de to distansene.

Den enkle distansen:

(A – 36 m) + B + C = 5000 m (dette gir start 36 m ned i søndre sving)

 Den doble distansen:

 (A – 72 m) + A + B + C + B + C = 10000 m (dette gir start 72 m ned i søndre sving)

For ordens skyld så tar vi verdiene for A, B og C.

A er kjent, en runde på banen er 400 m: A = 400 m

C er lett å måle med målehjul: C = 389 m

B beregner vi ut fra de andre kjente verdiene: B = 5036 – 400 – 389 = 4247 m

Vi i Hommelvik Friidrett medgir gjerne at dette ikke er den løsningen vi i utgangspunktet ønsket, og at den ikke er særlig «elegant», men den er riktig og pr. tiden den mest praktiske.

Alle aspekter av traséen ble vurdert for å finne steder hvor disse 36/72 ekstra meterne kan knipes bort – men det ble ikke funnet noen løsning som var praktisk gjennomførbar. Skulle vi dog i fremtiden få denne muligheten vil den selvsagt bli benyttet.

Til sist vil vi benytte anledningen til å forklare den differensierte starten, tidsmessig, på 5 og 10 km. Kort sagt så vil det, ved samtidig start, være upraktisk at et lite 10-km-felt blir tatt igjen av et stort 5-km-felt felt med høyere fart allerede inne på stadion. Vi anser det ikke trygt for deltakerne, og det vil kunne hindre deltakerne fra å oppnå sine best mulige tider på respektive distanser. Fra 2019 vil starten for 5 km gå 19:00 og 10 km gå kl 19:05 slik at vi er sikre på at alle startende på 10 km er ute av banen før første 5 km løper er tilbake.

Mer informasjon:

Kondis – kontrollmålte løyper.
Kondis – Artikkel.
Kondis – Kontrollmåling.
Kondis – Løypemålere.