Menu

Idrettsmerket 2018

Torsdagene 30.8. og 6.9. kl 18-20 sparker vi gang årets Idrettsmerkeprøver. Dette er 2. gangen at de går i regi av Friidretten etter at Herretrimmen ble nedlagt.

denne nettsiden finnes alt av øvelser og krav i forhold til merkeprøver. Det er mange øvelser å velge mellom innen gruppene, trim, hurtighet, spenst, styrke og utholdenhet.  Det er lagt opp til at vi i første omgang gjennomfører 60m, stille lengde, kule og langløp. (1500m, 3000m eller 5000m) Er det vansker med å innfri krav, tar vi andre øvelser som passer den enkelte!

Som tidligere år er det Arvid Hanssen som er primus motor. Kontakt på tlf: 915 82 102 eller e-post: arvid.hanssen@konsek.no ved spørsmål.