Vi inviterer til kaffe og kaker

Som en takk til dere som var funksjonær på våre arrangementer i 2017 vil vi invitere dere til en uhøytidelig sammenkomst i Hommelvik Ils klubbhus.Tidspunktet har vi satt til torsdag 9. november kl. 18. Vi serverer kaffe med vanlig tilbehør (kake og vafler).

Det er mange som blir invitert. For å få en noenlunde oversikt, håper vi at du kan varsle om du kommer til Hilde, tlf. 97520499, eller Toralv, tlf. 98855473.

Vel møtt i klubbhuset 9. november!