Styret og utvalg

Styret
wdt_ID Funksjon Navn Telefon E-post
1 Leder
2 Nestleder Esten Kvello 481 42 380 esten73@gmail.com
3 Sekretær Christian Myren chr.myren@gmail.com
4 Kasserer Katrine Skår 915 38 272 katrineskaar@hotmail.com
5 Styremedlem Frank Bjørkli 905 96 537 frank@tradeway.no
6 Styremedlem Bernt Petter Brandslet 959 61 254 berntpb@gmail.com
7 Styremedlem Eskil Haug haug.eskil@gmail.com
wdt_ID Funksjon Navn Telefon E-post
1 Leder
2 Nestleder Esten Kvello 481 42 380 esten73@gmail.com
3 Sekretær Christian Myren chr.myren@gmail.com
4 Kasserer Katrine Skår 915 38 272 katrineskaar@hotmail.com
5 Styremedlem Frank Bjørkli 905 96 537 frank@tradeway.no
6 Styremedlem Bernt Petter Brandslet 959 61 254 berntpb@gmail.com
7 Styremedlem Eskil Haug haug.eskil@gmail.com

Besøksadr: Øya, 7550 Hommelvik
Postadr: Postboks 1, 7551 Hommelvik

E-post: hommelvikfriidrett@gmail.com

Styreleder: Bernt Petter Brandslet
Foretaksnr: 971 529 067
Kontonr: 4218.07.50813

Styret